pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

vliv persistence • persistence má významný vliv i na míru vytížení přenosového média – vytížení ve smyslu procenta (užitečně využité) přenosové kapacity – obecný předpoklad: • čím více bude kolizí, tím hůře – takže „méně persistentní“ metody budou dosahovat lepších výsledků – empirické zjištění: • nejvyšší míru vytížení přenosového média dosahují metody s 0,01 persistencí • nejnižší naopak 1-persistentní metody – kvůli růstu režie, který způsobuje narůstající četnost kolizí • při „nízké zátěži“ se všechny metody chovají stejně – nezávisle na persistenci • v praxi: – přístupová metoda Ethernetu (CSMA-CD) je 1-persistentní • hlavně kvůli minimální latenci – přístupová metoda sítí Wi-Fi (CSMA/CA) je 0-persistentní • asi kvůli vyšší míře vytížení přenosového média (éteru)