pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

vliv persistence • persistence uzlu ovlivňuje četnost kolizí i latenci – v případě 1-persistence: • může se stát, že více uzlů bude čekat na konec právě probíhajícího vysílání • jakmile vysílání skončí, začnou vysílat všechny „čekající“ uzly – a dochází ke kolizi • pravděpodobnost takovéto kolize je tím vyšší, čím vyšší je četnost požadavků jednotlivých uzlů na vysílání – v případě 0-persistence: • i když zájem o vysílání projeví více uzlů, prvek náhody zajistí vhodné rozložení jejich požadavků v čase – každý se odmlčí a každý to bude znovu zkoušet v jinou (náhodně zvolenou) dobu • problém: – výrazně to zvyšuje latenci  (kvůli odmlčení/čekání) • může to být zbytečné - při nízké četnosti požadavků jednotlivých uzlů na vysílání