pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

proč řízení přístupu? • jde o situace, kdy máme: – 1 společné (sdílené) přenosové médium – N uzlů (či terminálů/koncových zařízení) • které se (typicky) nenachází na stejném místě • které chtějí využít společné přenosové médium pro vysílání – pro odeslání (přenos) svých dat • potřebujeme: – dosáhnout toho, aby N uzlů dokázalo korektně „přistupovat“ k 1 společnému (sdílenému) přenosovému médiu • a nedocházelo přitom k nežádoucím situacím – ztrátě/poškození dat, konfliktům, kolizím,  deadlock-ům atd. • řešením je – použít vhodné řízení přístupu ke sdílenému  médiu (media access control, MAC), realizované pomocí přístupových metod (media access control methods) • jaké podoby řízení vícenásobného přístupu můžeme chtít dosáhnout? • toho, aby jednotlivé uzly mohly používat sdílené přenosové médium současně • přitom se budou nějak dělit o jeho celkovou kapacitu • toho, aby jednotlivé uzly používaly sdílené přenosové médium střídavě • aby uzel, který získá přístup k médiu, jej měl (na omezenou dobu) výlučně pro sebe