pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

příposlech nosné • další snížení četnosti kolizí je možné díky tzv. příposlechu nosné –         CS, Carrier Sense • princip: – uzel, který chce začít vysílat, si nejprve „poslechne“, zda právě nevysílá někdo jiný • poslouchá tzv. nosnou (carrier), proto „příposlech nosné“ (carrier sense) – vlastně se ptá: je přenosové médium právě volné? – a pokud někdo vysílá, sám vysílat nezačne • neskočí mu „do řeči“ a tím nezpůsobí kolizi • předpoklad: – příposlech nosné má smysl jen tam, kde je krátké přenosové zpoždění • aby se uzel dozvěděl o aktuální situaci a mohl na ni reagovat – a nikoli o historii, která se již odehrála a nelze do ní zasáhnout/ovlivnit ji • důsledek: – příposlech nosné se používá jen v lokálních sítích (LAN), nikoli v rozlehlých (WAN) • a to jak drátových (např. Ethernet),  tak bezdrátových (IEEE 802.11/Wi-Fi) – u sítě ALOHAnet se příposlech nosné nepoužíval – i kvůli velkým vzdálenostem • otázka: – co má dělat uzel, který zjistí, že médium je právě obsazeno?