pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

Slotted Aloha • tzv. „čistá“ ALOHA – fungovala dobře pro velmi nízkou zátěž – s rostoucí zátěží začala narůstat četnost kolizí • problém: stačilo i jen malé „překrytí“ dvou různých vysílání a data byla poškozena kolizí • teoretické maximum vytížení sdíleného média bylo cca 20% – a při vyšší zátěži vytíženost naopak klesala (kvůli nárůstu kolizí) • řešení: Slotted ALOHA – centrální uzel vysílá časový signál • který všem uzlům vymezuje začátky stejně velkých časových slotů – uzel, který chce začít vysílat, musí počkat na začátek časového úseku (timeslotu) – efekt: • buďto ke kolizi vůbec nedojde – vysílání různých uzlů se uskuteční v různých časových úsecích • nebo je kolize „důkladná“ – vysílání se nikdy nepřekryjí „jen málo“ – důsledek: • max. vytížení sdíleného média stouplo na cca 36%