pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

přístupová metoda ALOHA • jde o nedeterministickou (neřízenou) distribuovanou přístupovou metodu – vznikla pro potřeby akademické sítě ALOHAnet na Havajských ostrovech (1970/1) • rádiové přenosy probíhají na velkou vzdálenost mezi ostrovy: až 600 km • pro minimalizaci kolizí jsou použity dva přenosové kanály – vyhrazený kanál (100 kHz na 413,475 MHz), používá jej centrální uzel pro rozesílání dat – sdílený kanál (100 kHz na 407,350 MHz), používaný pro zasílání zpráv a potvrzení centrálními uzlu • potřeba řízení přístupu se týká (pouze) tohoto sdíleného kanálu • princip fungování přístupové metody ALOHA: – „potřebuješ-li něco odeslat, na nic se neohlížej a odešli to ….“ • tj. uzel se neohlíží na to, zda právě někdo vysílá či nikoli – může dojít ke kolizi (od souběžného vysílání) a přenášená data nemusí být doručena • výsledek není zaručen, nelze garantovat doručení …. – příjemce posílá potvrzení o úspěšně doručených datech – odesilatel se řídí potvrzením: • pokud v časovém limitu obdrží (kladné) potvrzení, považuje přenos za úspěšný • pokud v časovém limitu neobdrží potvrzení, považuje přenos za neúspěšný – počká náhodně zvolenu dobu – pak opakuje pokus o přenos • ovšem s omezením max. počtu pokusů (obvykle 15)