pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

možnosti řízení (výlučného) přístupu • může mít soutěžní, rezervační, dotazovací, předávací nebo jiný charakter – další možné dělení postupů při zajišťování výlučného přístupu ke sdílenému médiu se liší podle toho, jaký je jejich celkový charakter – soutěžní: mezi uzly, které aktuálně usilují o získání přístupu ke sdílenému médiu, dochází ke vzájemné soutěži. • pravidla soutěže mohou být deterministická, či nedeterministická – u deterministických pravidel je obvykle zaručeno, že ze soutěže vzejde právě jeden vítěz • který získá právo výlučného přístupu ke sdílenému médiu – u nedeterministických pravidel nemusí být zaručeno, jak soutěž dopadne – nemusí z ní vzejít žádný vítěz – rezervační: existuje možnost „zarezervovat si“ sdílené médium • prostřednictvím vhodného mechanismu, například pomocí (kolujícího) rezervačního rámce – dotazovací: u centralizovaných metod je obvyklé, že se centrální autorita dotazuje jednotlivých uzlů • nebo naopak tyto uzly posílají své žádosti centrální autoritě – předávací: jednotlivé uzly si vzájemně předávají “něco“ (tzv. peška,  token), který opravňuje k přístupu ke sdílenému médiu • na podstatě „peška/tokenu“ nezáleží • ale: – musí existovat logický kruh, v rámci kterého si jej předávají • musí být ošetřeno rozpojení kruhu, ztráta peška atd. – jiné: přístupová metoda má ještě jiný charakter • například určitého „rozpočítávání“