pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

možnosti řízení (výlučného) přístupu • může být centralizovaný, nebo distribuovaný – centralizovaný: existuje nějaká centrální autorita, která rozhoduje o přidělení přístupu • obvykle se rozhoduje deterministicky – dokáže garantovat právo přístupu • výhoda: – může být adaptivní • centrální autorita může měnit strategii svého rozhodování – může pracovat s prioritami • i zohledňovat další kritéria • nevýhoda, nebezpečí: – při výpadku či nedostupnosti centrální autority je celá síť mimo provoz • žádný uzel nezíská přístup k médiu – distribuovaný: neexistuje žádný centrální prvek, vše je realizováno součinností jednotlivých uzlů • předpoklad: – každý uzel se musí chovat korektně adodržovat pravidla přístupové metody • může fungovat deterministicky inedeterministicky • výhoda: – nemá „single point of failure“ • funguje i při libovolně velkém výpadku • nevýhoda: – složitější implementace, musí pamatovat na různé nestandardní situace