pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

možnosti řízení (výlučného) přístupu • způsob řízení (výlučného) přístupu může mít několik stupňů volnosti – podle toho se pak dají klasifikovat příslušné přístupové metody • může být deterministický, nebo nedeterministický – deterministický: vše se řídí pravidly, která neobsahují žádný prvek náhody • „vždy to dopadne dobře“: pravidla jsou nastavena tak, aby v konečném čase vedla k cíli – aby některý z uzlů, který usiluje o získání přístupu, jej také skutečně získal • díky tomu lze garantovat právo přístupu ke sdílenému médiu • „vždy to dopadne stejně“: je-li stejný výchozí stav, je stejný i výsledek – též: známe-li výchozí stav, dokážeme predikovat výsledek • nevýhodou je složitější (a dražší) implementace – nedeterministický: řídí se pravidly, která obsahují nějaký prvek náhody • „nemusí to dopadnout dobře“: nemusí vést k cíli v konečném čase – není garantováno (na 100%),  že některý z uzlů získá přístup k médiu • získá ho jen s určitou pravděpodobností, v praxi velmi blízkou k 100% •ale ne rovnou !!! • „může to dopadnout různě“: i při stejném výchozím stavu může být výsledek různý – též: výsledek nedokážeme predikovat, ani když známe výchozí stav • výhodou je snazší a jednodušší implementace – a nižší režie na vlastní fungování