pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

kam patří řízení (výlučného) přístupu? • otázka: – na které vrstvě mají být implementovány mechanismy pro řízení výlučného přístupu ke sdílenému médiu? • odpověď: – musí to být nad fyzickou vrstvou • protože k fungování přístupových metod již musí být zajištěna možnost přenosu (vysílání a přijímání) jednotlivých bitů – musí to být pod linkovou vrstvou • protože k přenosu celých linkových rámců je již třeba mít zajištěn výhradní přístup ke sdílenému médiu • teoretická možnost řešení (ISO/OSI): – přidat novou vrstvu mezi fyzickou a linkovou vrstvu • a tím rozšířit 7vrstvý model na 8vrstvý • reálné řešení (v ISO/OSI): – rozdělit linkovou vrstvu na dvě podvrstvy • vyšší podvrstvu (LLC, Link Layer Control) – dělá to, co původně dělala celá linková vrstva • nižší podvrstvu (MAC, Media Access Control) – řeší přístup ke sdílenému médiu