pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

výlučný vs. nevýlučný přístup • připomenutí: – metody řízení nevýlučného přístupu •          channel (based) access methods • fungují na fyzické vrstvě • výsledek  je obdobný  jako u přepojování okruhů – přístup ke sdílenému médiu je trvalý • nevýlučný …. – k dispozici je jen část kapacity sdíleného média – data lze přenášet kdykoli (trvale) • neměly by existovat časové intervaly, kdy možnost přenosu (odesílání) není dostupná • časový multiplex se „nepočítá“ – přenášená data nemusí být nijak členěna • může jít o posloupnost bitů/bytů – metody řízení výlučného přístupu •           packet based access methods • nemohou fungovat na fyzické vrstvě • výsledek je obdobný jako u přepojování paketů – přístup ke sdílenému médiu je „jen někdy“ • ale zato výlučný: ve stejné době nemá nikdo jiný přístup k médiu – přenosové médium je přidělováno celé • k dispozici je celá přenosová kapacita média • data lze přenášet „jen někdy“ • pouze v době, kdy má odesílající uzel přístup ke sdílenému médiu – přenášená data musí být členěna na bloky • typicky: na linkové rámce • protože přenosové médium se obvykle přiděluje na dobu přenosu jednoho bloku • jednoho linkového rámce • a pak se zase „vrací“ a může být přiděleno (do výlučného držení) zase jinému uzlu