pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

jitter (kolísání, rozptyl) •        jitter  vyjadřuje nežádoucí odchylky od očekávané pravidelnosti •           kolísání, rozptyl, fázová neurčitost, …. – lze aplikovat na řadu různých veličin: • na (jednosměrnou) latenci, na dobu obrátky (RTT, Round Trip Time), …… • otázka: – jak jitter definovat a hodnotit? • možnosti: – jako rozmezí (min – max), ve kterém se sledovaná veličina pohybuje • přístup ITU, obvykle preferovaný  od ISP – statistickými metodami: jako rozptyl/rozdělení sledované veličiny • dle RFC 3393 • obecně: – čím nižší (menší) je jitter, tím je sledovaná veličina pravidelnější • a naopak: čím vyšší jitter, tím je větší míra nepravidelnosti sledované veličiny • připomenutí: – multimediální aplikace/služby potřebují nízký jitter (pravidelně doručovaná data), protože je zpracovávají průběžně • například přehrávají či zobrazují – datovým aplikacím/službám vyšší jitter nevadí, protože čekají na doručení všech dat