pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

doba obrátky, RTT • doba obrátky (        RTT, Round Trip Time) je další veličina, která popisuje chování přenosové sítě – definice z RFC 2681: doba od odeslání prvního bitu paketu P, který příjemce nejprve celý přijme a pak jej ihned odešle zpět, do příjmu posledního bitu tohoto paketu • doba obrátky je závislá na velikosti paketu (bloku) P i na přenosové rychlosti (skrze dobu přenosu) • doba obrátky nezahrnuje reakční dobu příjemce – dobu na zpracování přijatého paketu P • předpokládá se, že příjemce paket nezpracovává – a že jeho „vrácení“ je realizováno v HW, případně na úrovni SW ovladače / protokolového stack-u • aby bylo maximálně rychlé • v praxi: – doba obrátky (RTT) se měří utilitou PING • odesílají se zprávy ICMP Echo Request • přijímají se zprávy ICMP Echo Reply – které generuje TCP/IP stack • zjednodušeně: – doba obrátky (RTT) se bere jako obousměrná  latence • či jako 2x jednosměrná latence • i když to není správné/přesné