pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

latence • latence (       latency) – parametr, kterým se v praxi vyjadřuje „míra zpoždění“ při přenosech či zpracování • požadavky: – telefonie, byznys kvalita: latence do 200 ms  (nad 500 ms se již nedá použít) – hraní on-line her: záleží na charakteru hry, obvykle se očekává méně než 100 ms • příklady dosahované latence: – dial-up přenos: kolem 100 ms – ISDN přenos: kolem 10 ms – xDSL, kabel: desítky ms – Ethernet: typická propojka kolem 0,3 ms – metalický (měděný) vodič:  5,48 nanosekund na 1 metr délky kabelu • ale: – ne vždy se pod pojmem „latence“ chápe stejná veličina • například: – někdy jde o jednosměrnou latenci (one-way latency) – jindy o obousměrnou latenci (round-trip latency) – existuje více různých definic latence • které se ještě mohou dělit podle druhu přenosu či zpracování – zda jde o prostý přenos, bez bufferování, nebo zda jde o přenos s bufferováním • na principu store&forward