pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

odbočení: kódový multiplex (CDM) • princip kódového multiplexu (        CDM, Code Division Multiplexing) – místo jednotlivých bitů se přenáší celé čipy („vzorky“) • stejně jako u DSSS – ale zde za jiným účelem, než je rozprostření do spektra a větší robustnost – u DSSS jsou všechny čipy (vzorky) stejné – zde  jsou naopak  čipy různé (pro každou komunikující dvojici) !!!!! • ale nemohou být libovolné – musí být vzájemně ortogonální !!!! – ortogonální =  mají nulový skalární součin (jsou na sobě nezávislé / na sebe kolmé) • důsledek – jednotlivé přenosy se mohou v přenosovém médiu (např. éteru) smíchat, ale stále je možné je zase od sebe oddělit !!!!! • viz algebra a ortogonální báze vektorových prostorů: použité čipy musí tvořit ortogonální bázi • výhoda – režie na „oddělení“ jednotlivých přenosů má charakter výpočetní kapacity • tato kapacita ale není omezeným přírodním zdroje, lze ji snadno a levně zvyšovat • využití – například v mobilních komunikacích – technologie CDMA