pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

zpoždění při přenosech • zpoždění při zpracování (tproc) – představuje dobu,  po kterou se procesor rozhoduje a manipuluje s přenášenými bloky dat (pakety) • pokud na ně vůbec má čas/kapacitu • jinak bloky čekají ve frontách • zpoždění ve frontách (tqueue) – představuje dobu, po kterou bloky dat čekají ve vstupních či výstupních frontách, než na ně přijde řada • při přepojování paketů: celkové zpoždění =            zpoždění signálu + zpoždění přenosu   +   zpoždění při zpracování + zpoždění  ve frontách