pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

rádiové přenosy • signál či data, které potřebujeme přenést, jsou obvykle „úzké“ – mají omezenou šířku pásma • při jejich rádiovém přenosu lze postupovat dvěma různými způsoby – „ nerozprostírat je“ • použít pouze tak široký (resp. úzký) rozsahfrekvencí, jaký odpovídá přenášenému signálu/datům – jde o úzkopásmový přenos,                                                          narrowband • nevýhodou je menší odolnost vůči negativním vlivům – snazší rušení, interference, odposlech – nutnost vysílat „nad“ šum • silněji než je hladina přirozeného šumu – „rozprostřít  je do šířky“ • záměrně použít širší rozsah frekvencí, než jaký by byl nezbytně nutný – jaký by byl zapotřebí při úzkopásmovém přenosu – jde o přenos v rozprostřeném spektru,               spread spectrum (wideband) • důvodem může být: – snaha znesnadnit neoprávněný příjem / odposlech / rušení – snaha o vyšší robustnost přenosu • odolnost vůči nepříznivým přírodním podmínkám • přírodní šum, interference …. – možnost vysílat podstatně nižším výkonem než při úzkopásmovém přenosu • i pod úrovní šumu