pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

princip optického přenosu • využívá Snellův zákon lomu: – při dopadu paprsku na rozhraní dvou optických prostředí se část odráží zpět a část prostupuje do druhého prostředí – ale: pokud se vhodně zvolí úhel dopadu paprsku, neprostupuje nic a celý paprsek se odráží zpět • tzv. numerická apertura: rozsah úhlů, kdy dochází • princip vedení světla optickým vláknem – paprsek „vstupuje“ do vlákna pod dostatečně malým úhlem (v rámci numerické apertury) a opakovaně se celý odráží - po celé délce vlákna • konstrukce optického vlákna  (        optical fiber) – je tvořeno 2 prostředími s různou optickou hustotou • jádro (          core) • plášť (          cladding) – plus dalším vhodným „ochranným obalem“ • který ale u samotných vláken nezajišťuje dostatečnou mechanickou tuhost