pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

kroucená dvoulinka (twisted pair) • kategorie kroucené dvoulinky: – liší se materiálem, provedením iočekávanou frekvencí přenášeného signálu • mají různý dosah, lze na nich dosahovat různé rychlosti • podle frekvence je také volen počet zkroucení na jednotku délky – dosahované přenosové rychlosti závisí hlavně na použitém kódování • praktické problémy: – hlavně s vyzařováním a přeslechy • typická nasazení: – jako místní smyčky (pevná tel. síť) • Cat3 nebo horší • délka: jednotky kilometrů – problémy s útlumem a přeslechy • využití pro hlas i data (xDSL) – propojovací kabely (v sítích LAN) • dnes Cat5 a vyšší • jednotky/desítky metrů, do 100 m – síťové rozvody (zabudované) • např. v rámci strukturované kabeláže • dnes Cat 5 a vyšší • délka: jednotky metrů