pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

zpoždění při přenosech • zpoždění signálu –          : propagation delay – vypovídá o tom, jak dlouho trvá přenášenému signálu, nežse dostane ze začátku na konec • je to dáno (konečnou) rychlostí šíření signálu vdaném přenosovém médiu – blízkou rychlosti šíření světla ve  vakuu • cca 300 000 km/s – v praxi: • vyjadřuje se jako násobek rychlosti šíření světla (c ) – počítá se jako:  tprop = délka /  všíření • zpoždění přenosu –          : transmission delay – vypovídá o tom, za jak dlouho se podaří odeslat celý přenášený blok dat – závisí na době, kterou trvá odesílání 1 bitu • tj. na přenosové rychlosti – v bitech za sekundu – počítá se jako: • ttrans = počet bitů / vpřenosová • při přenosech  dat dochází ke zpoždění, kvůli: – omezené rychlosti šíření signálu přenosovým médiem – omezené přenosové rychlosti • přenosová rychlost (v bitech za sekundu) vypovídá otom, jakdlouho trvá přenos  (odesílání / příjem) 1 bitu – jinými slovy: jak dlouho musíme čekat, než můžeme vyslat další bit – ………..