pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

přenosová média • vždy šíří nějakou podobu elektromagnetického vlnění • dělí se podle toho, jak se vlnění šíří: – vedená („drátová“, „vodičová“média,                      guided, bounded): • elektromagnetická vlnění jsou „vedena“  nějakým hmotným prostředím, které se chová jako vodič a vymezuje dráhu, po které dochází k šíření • zejména: – kroucená dvoulinka (          twist) • šíří signál do jednotek/desítek MHz – koaxiální kabel (          coax) • šíří signál až do stovek MHz • větší přenosový potenciál než kroucená dvoulinka – optické vlákno (           fiber) • šíří signál od 180 do 370 THz (infračervené světlo) •850 nm až 1665 nm • největší přenosový potenciál – vlnovody • „prázdné trubky“, bez hmotného vnitřku – nevedená  (         unguided, wireless,                                         bezdrátová) • není žádný „hmotný vodič“, vlnění se volně šíří hmotným či nehmotným prostorem mezi anténami – může jít o šíření vakuem, ale třeba také vodou, atmosférou, …. – může být problém se „zacílením“ • určitým směrováním šířícího se signálu • obvyklé dělení na: – rádiové:  frekvence do 300 GHz • mikrovlnné: 300 MHz až 300 GHz – infračervené : 300 GHz až 430 THz • 700 nm až 1 mm – optické (400 THz až 1 PHz) • FSO, Free Space Optics