pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

statistický multiplex (STDM) • digitální technika multiplexu • rozdíl oproti časovému multiplexu: – přidělení jednotlivých časových úseků (timeslot-ů) konkrétním vstupů není pevné a neměnné v čase • ale mění se podle potřeby – podle toho, kolik který vstup právě potřebuje přenést dat • každý jednotlivý timeslot je přiřazován dynamicky – svá data do něj může vložit ten (vstup), který to právě potřebuje • představa: – společná přenosová kapacita se chová jako nekonečný vlak • pohybuje se (vpřed) konstantní rychlostí • všechny jeho vagony (timesloty) jsou stejně velké – každý vstup může umístit svá data do vagonu (timeslotu), který je právě volný • ale: musí svá data označit, aby příjemce věděl, komu patří !!!! • důsledek: – ne vždy musí být k dispozici volný vagon (timeslot)                              je nutné počkat ! • proto: statistický multiplex negarantuje přenosovou kapacitu ani konstantní zpoždění! – nezachovává pravidelnost, není izochronní !!!