pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

využití časového multiplexu (TDM) • obecně: – všude tam, kde se hodí fungování na principu přepojování okruhů (circuit switching) • konkrétně (například): – v (klasické) pevné i mobilní telefonii  - označované také jako „switched telephony“ • kde je pro každý hovor vyhrazena (a také garantována) určitá přenosová kapacita – vytvořená technikami, které fungují jako přepojování okruhů – jako je právě TDM • kde (díky vyhrazené kapacitě) hovor může mít garantovanou kvalitu – přepojování okruhů • TDM systém, TDM řešení: – obecné označení pro všechna řešení, která fungují na principu časového multiplexu (TDM) – příklad: • TDM ústředna (alternativou je IP ústředna) – příklad: • TDM trakt (mezi ústřednami), alternativou je • okruhy E a T (tzv. digitální hierarchie), SONET, ….. IP (SIP) trakt  (          SIP trunk)