pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

časový multiplex (TDM) • rozděluje (společnou) přenosovou kapacitu pevně daným způsobem – který se v čase nemění !!! • může se jednat o rozdělení na různě velké části (časové úseky/timesloty) – ale podstatné je, že se toto rozdělení v čase nemění – je to nutnou podmínkou k tomu, aby příjemce věděl, komu „patří“ obsah toho kterého timeslotu a nepotřeboval k tomu jakoukoli dodatečnou informaci – jde fakticky o přepojování okruhů • výsledkem je rozdělení jednoho („většího“) přenosového okruhu či kanálu na několik menších přenosových okruhů (kanálů), které se chovají (a dají využít) zcela samostatně – původní (společný) přenosový okruh či kanál má vyhrazenou přenosovou kapacitu – časový multiplex zachovává vyhrazený charakter přenosové kapacity • i jednotlivé přenosové okruhy či kanály mají vyhrazenou (a garantovanou) přenosovou kapacitu – zachovává také izochronní charakter přenosu – jde o vhodné řešení  pro takové vstupy, které generují stabilní (stále stejnou) zátěž • které přenáší svá data stále stejnou rychlostí – není to vhodné řešení tam, kde vstupy „kolísají“ (generují proměnnou zátěž) • protože nelze měnit rozdělení na časové úseky/timesloty dle aktuální zátěže