pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

časový multiplex (TDM) • digitální technika multiplexu • princip: – vstupy mají digitální podobu • jsou to „proudy dat“ o určité přenosové rychlosti – k dispozici je „širší“ digitální přenosová cesta • s větší přenosovou kapacitou (přenosovou rychlostí) – neboli: s kratším bitovým intervalem • fungující jako bitstream – rozdělí se „v čase“, na pevně dané časové úseky • časové  sloty,          timeslots – každému jednotlivému vstupu je přidělena avyhrazena určitá pevně daná posloupnost časovýchúseků (timeslotů) • obecně: „každý n-tý“ timeslot – příslušný vstup vkládá svá data do přidělených timeslotů • a nechá je přenést skrze přenosovou cestu • na druhé straně je zase vyjímá  …. – příjemce dopředu ví, komu patří obsah toho kterého časového úseku (timeslotu), protože