pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

frekvenční multiplex (FDM) • frekvenční multiplex se v praxi používá například: – pro (analogové) rozhlasové a televizní vysílání • každý program je vysílán na jiném (frekvenčním) kanálu – a každý zabírá pro sebe celý kanál: • TV v systému PAL/SECAM zabírá 8 MHz, v systému NTSC 6 MHz – v (analogové) pevné telefonní síti: mezi ústřednami • mezi ústřednami je vedeno více hovorů po jedné (“širší“) přenosovécestě (analogovém linkovém traktu) – teze: čím „užší“ je každý hovor, tím více se jich tam vejde • proto: omezení každého hovoru na 300 až 3400 Hz, což ještě stačí pro srozumitelnost !! – na místní smyčce: pro oddělení  …………   hovorového pásma a nadhovorového pásma • v hovorovém pásmu je veden (analogový) hlasový hovor – 0 až 4 kHz • v nadhovorovém pásmu jsou vedeny datové přenosy – pomocí technologií xDSL: ADSL až do 1,1 MHz – v (analogové) mobilní telefonní síti: • 1 hovor = 1 frekvenční kanál – v NMT: kanál má šířku 25 kHz