pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

frekvenční multiplex (FDM) • analogová technika multiplexu • princip: – vstupní signály jsou analogové • a mají užší šířku pásma – k dispozici je „širší“ analogová přenosová cesta • s větší šířkou přenosového pásma, – dostupné pásmo se rozdělí na dílčí frekvenční kanály • toto rozdělení je pevné a nemění se v čase • jednotlivé dílčí části nemusí být stejné !!! • mezi jednotlivými kanály musí ještě být tzv. ochranné intervaly (guard intervals) –  nutné kvůli nedokonalosti technologie – každý vstupní signál se „vloží“ do jiného kanálu • každý vstupní signál se přesune do jiné frekvenční polohy – k jeho frekvenci se přičte (jiná) konstanta – jednotlivé (posunuté) signály se sloučí  a přenesou skrze (společnou) přenosovou cestu • příjemce vrátí každý dílčí signál do jeho původní frekvenční polohy