pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

nemodulovaný přenos • též: přenos v základním pásmu, baseband přenos • „užitečnou hodnotu“ může vyjadřovat: – úroveň napětí (U) • unipolární varianta – vysoká (High) a nízká (Low) úroveň  • bipolární varianta: – kladná a záporná úroveň • NRZ, Non Return to Zero – úroveň proudu (I) • varianta „s návratem k nule“ – „po každém bitu“ se úroveň signálu vrací k 0 • RZ, Return to Zero – změna úrovně • kódování Manchester:   1 =     , 0 =