pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

analogový vs. digitální přenos • analogový přenos není ideální – v tom smyslu, že by zachoval přenášenou informaci bez jakékoli změny • vždy ji nějak změní – viz pokles napětí vlivem útlumu – otázkou je pouze „míra pokažení“ přenášeného signálu • tuto míru lze snižovat, ale nikdy ne zcelaodstranit – navíc  je to hodně drahé • čím více se snažíme zlepšit, tím je to dražší • další problém: řetězení – v celém přenosovém řetězci se „míra pokažení“ sčítá až násobí ! • digitální přenos může být ideální – dokáže zachovat přenášenou informaci bez jakékoli změny • přenášený signál ale nesmí „vybočit“ zpříslušné úrovně – řetězení není problém • signál se vždy zregeneruje (zesílí) • celkově: – digitální přenos je efektivnější než analogový • digitálně lze dosahovat vyšších přenosových kapacit než analogově – s nižší „spotřebou surovin“ – příklad: tzv. digitální dividenda • dříve pro analogové TV programy: – 1 frekvenční kanál = 1 TV program • digitální TV vysílání (DVB-T): – 1 frekvenční kanál = 4-6 TV programů