pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

vliv útlumu a zkreslení • míra dopadu je v obou případech úměrná délce přenosové cesty – čím delší je „drát“, tím větší je útlum a zkreslení ….