pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

digitalizace analogového signálu • připomenutí: – modem: • slouží k přenosu digitálních dat po analogové přenosové cestě – kodek: • slouží k přenosu analogových dat po digitální přenosové cestě • digitalizace: – je převod analogového signálu na digitální data • aneb: to, co dělá kodek • obecný postup digitalizace: • analogový signál se "vyvzorkuje" • sejmou se vzorky momentální hodnoty analogového signálu • velikost každého (analogového) vzorku se vyjádří jako (digitální) číslo • přitom nutně dochází k určitému zaokrouhlení  (kvantizační chyba/šum) – získaná (digitální) data se komprimují a event. dále upravují • v praxi  se musí vyřešit otázky jako: – jak často vzorkovat původní analogový signál – kolik bitů je potřeba na vyjádření hodnoty každého vzorku – jak co nejvíce zmenšit objem bitů, který takto vzniká