pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

Nyquistův teorém • otázka: – jak souvisí modulační rychlost se šířkoupásma? • intuitivní odpověď: – je to podobné jako u přenosové rychlosti • čím užší je šířka pásma, tím větší je zkreslení přeneseného signálu – a tím hůře dokáže příjemce detekovat změny stavu signálu – ale jaká je konkrétní závislost? • skutečnost: – vyplývá z výsledků Harryho Nyquista • Nyquistův teorém – formulován 1928, dokázal až Claude Shannon v roce 1949 – zjednodušeně: • vNyquist = 2 * šířka pásma – týká se ale jen "frekvenčně omezeného“ signálu (0 až f) • modulační (symbolová) rychlost: – vNyquist  je horní mezí pro vmodulační • nemá smysl zvyšovat modulační rychlost nad vNyquist = 2 * šířka pásma – jinak už nepůjde správně detekovat všechny změny – v praxi: vmodulační = 2*šířka pásma • rychlost vzorkování: – jak často je třeba vzorkovat zdrojový signál? • je nutné to dělat nejméně 2x za periodu ! – vNyquist je spodní mezí pro vvzorkování • pomaleji: o něco bychom přišli • rychleji: už nezískáme „nic navíc“ – v praxi: vvzorkovací = 2*šířka pásma