pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

příklady: xDSL, PLC, optika • xDSL (Digital Subscriber Line) – technologie, které využívají nadhovorové pásmo místní smyčky • je výrazně širší, proto mohou dosahovat výrazně vyšších přenosových  rychlostí – příklady: • ADSL: – využívá pásmo do 1,1 MHz – dosahuje až 8 Mbit/s(down) • ADSL2+ – využívá pásmo do 2,2 MHz – dosahuje až 25 Mbit/s • VDSL, VDSL2+ – využívá pásmo do 30 MHz – dosahuje až 52 Mbit/s • PLC (PowerLine Communications) – technologie, která využívá schopnosti silových rozvodů (230 V) přenášet ivyšší frekvence • obvykle se využívá rozsah od 1,8 MHz do 30 MHz – což je pásmo krátkých vln, které používají radioamatéři • 160m až 10metrové vlny • problém s rušením !!! • někdy až do 50/100 MHz • dosahované rychlosti: až 200 Mbit/s • optické přenosy – využívají světlo, v pásmu 108 MHz • obrovská šířka pásma !!!!! – obrovský přenosový potenciál podle Shannonova kritéria • zatím jsme ve využití jen na začátku – je využit jen malý zlomek celého potenciálu optických přenosů