pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

příklad: analogové telefonní modemy • pevná analogová telefonní linka – využívá tzv. místní smyčku • jde o metalické vedení (kroucený pár), vedoucí od účastníka k telefonní ústředně – přesněji: využívá „hovorové pásmo“ místní smyčky – kvalitní smyčka má odstup signál:šum • 1000:1, neboli 30 dB – na straně ústředny je realizováno umělé frekvenční omezení: • 300 až 3400 Hz!!! – tj. šířka pásma: 3,1 kHz • v praxi: – existují analogové telefonní modemy s rychlostí 33 kbit/s • dokáží využít i okrajové části pásma („boky“ vanové křivky) – jakoby: uměle si „roztahují“ původní šířku pásma 3,1 kHz – existují i telefonní modemy srychlostí 56 kbit/s: • ale: dokáží fungovat jen "proti" digitální telefonní ústředně • pro ně je umělé omezení šířky pásma na 3,1 kHz odstraněno úplně • dle Shannonova teorému: – maximální přenosová rychlost (na analogové tel. lince) vychází na cca 30 kbit/s