pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

Shannonův teorém • Claude Elwood Shannon (1916-2001): – zakladatel moderní teorie informace • tzv. Shannonův teorém (Shannon-Hartley): – ona hranice je dána • šířkou přenosového pásma a „kvalitou“ přenosové cesty – odstupem signálu od šumu – konkrétně:                    max(vpřenosová) = šířka pásma * log2(1 + signál/šum) • důsledky: – závislost na šířce pásma je lineární !!! – naopak zcela chybí závislost na použité technologii !!! • nezáleží na použité modulaci ani na počtu rozlišovaných stavů přenášeného signálu (n) • závěr: – technologiemi lze "vylepšovat" využití nějaké přenosové kapacity, ale jen dohranicedané Shannonovým teorémem • praxe: – telefonní modemy: jsou prakticky „nadoraz“ – optické přenosy: mají k hranici velmi daleko