pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

shrnutí • intuitivně: – čím větší je šířka pásma, tím více je přijatý signál „podobný“ tomu, který byl odeslán • a tím lépe lze poznat, co má reprezentovat – při určité rychlosti změn by deformace přijatého signálu byly již tak velké, že by se nedalo poznat, co má signál reprezentovat • závěr: – čím větší je šířka přenosového pásma, tím větší je „schopnost přenášet data“ • tím větší může být modulační rychlost • tím větší může být přenosová rychlost – platí to obecně, pro přenosy v základním i přeloženém pásmu • šířka přenosového pásma má charakter "zdroje" (suroviny) – za šířku pásma se platí !!! • závislost mezi šířkou pásma a„schopností přenášet data“ je vzásadě lineární!!! • ale: – jaká je exaktní forma závislosti? • mezi šířkou pásma, modulační apřenosovou rychlostí – je-li pevně dána šířka pásma, na čem závisí maximální dosažitelná přenosová rychlost? • viz   vpřenosová=vmodulační * log2(n)  – lze libovolně dlouho zvyšovat n? • ne, nelze – někde existuje hranice!! • na čem tato hranice závisí? • jak moc/málo závisí na dokonalosti našich technologií?