pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

představa vlivu šířky pásma • počet přenesených harmonických složek rozhoduje o věrnosti přijatého signálu – o míře jeho podobnosti původně odesílanému signálu