pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

vliv na signál obecného průběhu • vliv šířky pásma na přenos obecného signálu je složitější – ale: lze si pomoci rozkladem obecného signálu  na harmonické složky • obdoba Taylorova rozvoje: obecný signál je součtem (nekonečné) řady harmonických složek – efekt na každou harmonickou složku je ale zřejmý: • pokud její frekvence spadá do (intervalu) šířky pásma, je složka přenesena • jinak složka přenesena není – důsledek: • obecný signál, rozložený na jednotlivé harmonické složky, je po přenosu „složen“ už jen z těch harmonických složek, které byly přeneseny – to se ale projevuje na jeho tvaru