pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

šířka přenosového pásma • intuitivně: – jde o rozsah frekvencí, které lze využít pro přenos signálu • anglicky: bandwidth • týká se: – všech signálů: od „diskrétních“ až po nosné signály harmonického průběhu • rozhoduje o tom, jak „dobře“ je signál přenesen – jak se změní jeho průběh (i amplituda) • vliv šířky pásma na harmonický signál – je (v principu) jednoduchý: • pokud frekvence signálu leží uvnitř (intervalu) šířky pásma, je přenesen • pokud leží mimo (interval) šířky pásma, není přenesen vůbec • prakticky je situace o něco složitější: – míra pokažení (hlavně útlumu) se nemění skokem, ale podle tzv. vanové křivky