pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je potřeba znát? • kde vzniká schopnost přenášet data? – čím je dána, na čem závisí? • šířka pásma, modulace – jak ji zvyšovat, kde jsou její limity? • Nyquistův teorém, Shannonovo kritérium – jak se vyjadřuje  a v čem se měří? • modulační a přenosová rychlost • jaké vlastnosti mají reálná přenosová média? – jaký je přenosový potenciál různých přenosových médií? • kroucená dvoulinka • koaxiální kabely • optické kabely • jak fungují optické přenosy? – čistě optické přenosy • jaké jsou techniky přenosu dat, používané na fyzické vrstvě? – modulovaný a nemodulovaný přenos • modulace a kódování – arytmický, asynchronní asynchronní přenos – analogový a digitální přenos – digitalizace analogových signálů – techniky multiplexu • FDM, TDM, STDM • OFDM, CDMA – izochronní přenos, bitstream, …. • jak fungují bezdrátové přenosy? – spread spectrum, – frequency hopping, – …..