pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

přenosový výkon • připomenutí: – přenosová rychlost je nominální veličina • nedělá rozdíl mezi užitečnými daty a režií (kterou také „započítává“) – vypovídá spíše o tom, jak dlouho trvá přenos jednoho bitu (užitečného či režijního) • jiná veličina: – přenosový výkon (též: efektivní přenosová rychlost, skutečně dosahovaná rychlost, propustnost) •          : throughput • započítává pouze užitečná data (nikoli režii) – vypovídá o tom, jaký objem (užitečných) dat se přenese za delší časový úsek • obvykle: – přenosový výkon je (často i výrazně) nižší, než přenosová rychlost • kvůli tomu, že v něm není započítána žádná režie (zatímco v přenosové rychlosti ano) – jako např.: hlavičky a patičky bloků (segmentů, paketů, rámců, buněk, ….), prodlevy, .. • ale: – za určitých okolností může být i vyšší • kvůli kompresi přenášených dat – např. u telefonních modemů