pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

kombinovaná modulace • připomenutí: – existují 3 základní varianty modulace: amplitudová, frekvenční a fázová • každá z nich je jinak „efektivní“ – ve smyslu možnosti spolehlivé detekce změny stavu – nejefektivnější je modulace fázová • vyvolává „ostré“ změny, které se nejsnáze detekují, • v praxi: – pro zvýšení „výtěžnosti“ (počtu rozlišitelných stavů) sezákladnívariantymodulacekombinují • příklad: – modulace QAM • kvadraturní amplitudová modulace – má více variant • QAM 16 – rozlišováno je 16 stavů – každá změna reprezentuje 4 bity • QAM 64 – 64 stavů, 6 bitů na 1 změnu • QAM 256 – 256 stavů, 8 bitů na 1 změnu – podrobněji: modulace QAM 16 • vzniká součtem 2 nosných signálů – posunutých o 90°, proto „kvadraturní“ • jedna nosná: amplitudová modulace, 3 stavy • druhá nosná: fázová modulace,  12 stavů • výsledek: 36 kombinací (12x3) – z nich je skutečně využíváno jen 16 • a to ty, které jsou „nejdále od sebe“