pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

modulační rychlost (baud rate) • je rychlost, s jakou se mění modulace nosného signálu – modulační rychlost je počet změn signálu za sekundu – měří se v jednotkách zvaných BAUD [Bd] – podle francouzského inženýra Jean-Maurice-Émile Baudota (1845-1903) • sestrojil "tisknoucí rychlotelegraf" • vynalezl časový multiplex – možnost, aby více telegrafů komunikovalo po jedné lince • vynalezl telegrafní kód (1870) • změna signálu je přechodem mezi 2různými stavy signálu (též: symboly) – symbol = stav (modulovaného) signálu • místo pojmu "modulační rychlost" se někdy používá také pojem "symbolová rychlost" – anglicky: baud rate • modulační rychlost nevypovídá o tom, kolik dat se přenáší !!! – to záleží ještě na tom, kolik je stavů/symbolů • kolik bitů reprezentuje jedna změna stavu!!!