pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

modemy a kodeky • modulaci nosného signálu má na starosti zařízení zvané MODEM – MOdulátor/DEModulátor • zajišťuje i demodulaci: „sejmutí“ užitečné informace z modulovaného signálu – v praxi: modem slouží pro přenos digitálních dat po analogové přenosové cestě • například: – po analogové telefonní lince (telefonní modem, rychlosti až 56 kbit/s) – po tzv. místní smyčce (ADSL modem, VDSL modem, DSLAM, rychlosti v řádu Mbit/s) – po kabelové přípojce (kabelový modem, rychlosti v řádu Mbit/s) – …… • opačná situace: – máme digitální přenosovou cestu, potřebujeme po ní přenášet analogová data • potřebujeme zařízení zvané KODEK (KODér/DEKodér) – zajišťuje digitalizaci analogového signálu (kódování) a zpětný převod (dekódování)