pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

modulovaný přenos • připomenutí – modulovaný přenos = snažíme se přenášet  takový signál, který danou přenosovou cestou projde nejlépe • což je harmonický signál (signál sinusového průběhu):    • ale: – samotný harmonický signál ještě nenese žádnou užitečnou informaci • představuje pouze tzv. nosnou (nosný signál, harmonickou nosnou) – na tento signál je teprve třeba „naložit“ informaci, určenou k přenesení • „naložit“ formou změny některého z parametrů harmonického signálu = modulace – digitální modulace: „nakládáme“ digitální data