pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

možnosti synchronizace • pro tzv. (plně) synchronní přenos – s trvalým udržováním synchronizace, po celou dobu přenosu • samostatné časování – kromě dat se přenáší také samostatný synchronizační signál („tikání hodinek“) • v praxi se moc nepoužívá – náročné na režii (100% navíc) • časování je vloženo přímo do „datového signálu“ – např. u kódování Manchester, kde je v každém bitovémintervaluvždyaspoňjednazměna • a ta představuje „tik“ hodin • časování se odvozuje ze samotných dat – změny signálu reprezentují jednotlivé „tiky“ – nebezpečí: • delší posloupnost beze změny signálu může způsobit, žepříjemceztratísynchronizaci – řešení: technika bit stuffing • za určitým počtem bitů „beze změny“ (ještě než příjemce ztratí synchronizaci) se vloží uměle vytvořená změna – např. za každých 7 po sobě jdoucích 0 se