pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

síťová architektura, síťový model • kolik by mělo být vrstev? – na kolik hierarchických vrstev rozdělit (dekomponovat) celou síť? • co by jednotlivé vrstvy měly dělat? – jaké úkoly by měly plnit? • které činnosti se mají vykonávat a na které vrstvě? • jaké protokoly používat? – jakým způsobem by měly fungovat? • například: spojovaně/nespojovaně, spolehlivě/nespolehlivě, best effort/QoS? • „síťový světový názor“ (neformálně) – je celkový pohled na to, jak by měly být zodpovězeny výše uvedené otázky • síťová architektura – konkrétní představa o tom: • kolik má být vrstev • co má ta která vrstva dělat • jaké protokoly má používat ta která vrstva • síťový model – pouze představa o vrstvách a jejich úkolech, bez protokolů