pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

protokoly • co je nutné definovat? – entity (procesy, úlohy, …) na jednotlivých uzlech musí znát pravidla komunikace sjinými entitami na stejné vrstvě • musí je znát dopředu • tato pravidla musí být nezávislá na způsobu implementace entit – i na systémovém prostředí, ve kterém entity fungují (na operačním systému, ….) • takováto pravidla definují protokoly • protokol – vždy „patří“ do konkrétní vrstvy • nikdy nepokrývá více vrstev – do stejné vrstvy může „patřit“ více protokolů • které mohou být vzájemně alternativní čikomplementární – mohou plnit stejné úkoly – mohou plnit různé úkoly – v rámci jedné vrstvy může být využíváno více protokolů současně • příklady (TCP/IP): – zařazení do vrstev: • IP: „patří“ do síťové vrstvy • TCP, UDP: „patří“ do transportní vrstvy • SMTP, HTTP, FTP: „patří“ do aplikační vrstvy – více protokolů ve stejné vrstvě: • TCP a UDP plní stejné úkoly – ale jiným způsobem • SMTP, HTTP, FTP plní různé úkoly – využívají je jiné aplikace • uživatel využívá více aplikací a jejich služeb současně