pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

horizontální komunikace mezi vrstvami • týká se: – komunikace mezi různými uzly v síti • princip: – vždy komunikují jen vrstvy na stejné úrovni • nikoli vrstvy na různých úrovních !! • upřesnění – nekomunikují spolu vrstvy jako takové, ale entity v rámci (stejnolehlých) vrstev • entity mohou být: procesy, úlohy, programy ….