pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

vertikální komunikace mezi vrstvami • každá vrstva poskytuje určité služby – například: • nejnižší (fyzická, L1) vrstva poskytuje služby charakteru: odešli bit a přijmi bit • k realizaci svých služeb může každá vrstva využívat služby vrstvy bezprostředně nižší – příklad: druhá nejnižší (linková, L2) vrstva přenáší celé bloky dat (linkové rámce) • ale pro přenos jednotlivých bitů využívá služby „odešli bit“ a „přijmi bit“ vrstvy bezprostředně nižší (vrstvy fyzické, L1) – a sama zajištuje „všechno ostatní ….“ • princip vertikální komunikace: – nižší vrstva poskytuje (nabízí) své služby vrstvě bezprostředně vyšší – vyšší vrstva využívá služby vrstvy bezprostředně nižší – dvě vrstvy, které spolu nesousedí, vzájemně nekomunikují